Česky | English | Slovenija | Hrvatska

IFS 125HR

IFS 125HR

Vrhunski FTIR spektrometar za najvišu spektralnu rezoluciju

Zainteresiran sam