Česky | English | Slovenija | Hrvatska

Ramanski spektrometri

BRAVO

BRAVO

Sljedeća generacija ramanskih spektrometara za ID i QC/QA

MultiRAM

MultiRAM

Svestrani, samostalni FT-Raman spektrometar visokih performansi

RAM II

RAM II

Svestrani FT-ramanski modul visokih performansi