Česky | English | Slovenija | Hrvatska

FTIR spektrometri

Alpha II

Alpha II

Izrazito kompaktan in pametan FTIR spektrometar

INVENIO serije

INVENIO serije

Odličan izbor za rutinske QA/QC i naprednu uporabu u R&D

VERTEX serije

VERTEX serije

Najuspješniji istraživački FTIR spektrometri na tržištu

IFS 125HR

IFS 125HR

Vrhunski FTIR spektrometar za najvišu spektralnu rezoluciju

MATRIX-MF

MATRIX-MF

FTIR spektrometer za kontrolu procesa