Česky | English | Slovenija | Hrvatska

HYPERION 3000

HYPERION 3000

FTIR mikroskopski modul s vrlo visokom osjetljivošću pri najvišoj prostornoj razlučivosti

Zainteresiran sam