Česky | English | Slovenija | Hrvatska

Opći uvijeti


Opći uvijeti, politika privatnosti i zaštita osobnih podataka

Tvrtka Optik instruments, d.o.o. sa sjedištem u Kamniku, upisan u sudski registar kod Okružnog suda u Ljubljani pod brojem registarskog uloška 2019/43877 (u nastavku:  tvrtka), kao voditelj mrežne stranice optikinstruments.si (u nastavku: mrežna stranica) posvećuje punu pažnju zaštiti vaših osobnih podataka. Vaše podatke koristimo s dužnom pažnjom, sigurnošću i u skladu s važećim propisima na području zaštite osobnih podataka u Republici Sloveniji, a prije svega u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom EU-a o zaštiti podataka.

Osobni podaci su svi podaci koji identificiraju pojedinca, poput imena i prezimena, adrese, adrese e-pošte itd. Vaše osobne podatke pribavljamo uz Vaš dobrovoljni pristanak, Vašim proslijeđivanjem podataka (prilikom posjeta mrežnoj stranici, naručivanja naših vijesti, naručivanja proizvoda iz naše ponude i naših usluga) te prikupljanjem vaših javno dostupnih podataka. Za prikupljanje, pohranu, obradu i zaštitu osobnih podataka odgovorna je ovlaštena osoba u tvrtki.

Pohrana podataka o uporabnicima

1) Tvrtka prikuplja, pohranjuje, obrađuje I čuva slijedeće osobne podatke:

  • Titula, ime, prezime
  • Ime tvrtke, instituta, organizacije
  • Telefonski broj
  • Adresa e-pošte
  • Informacije potrebne za primanje vijesti, obradu i izvedbu narudžbi
  • Informacije o povijesti kupovina, instaliranim uređajima, čitanju vijesti

2) Osobni podacij se prikupljaju u svrhu slanja vijesti, pružanja kvalitetne ponude i usluga, kao I za obradu nadrudžbi. Tvrtka čuva podatke 15 godina.

3) Za prikupljanje, obradu, pohranu i  zaštitu podataka brine ovlaštena osoba u tvrtki.

4) Sukladno sa važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka u Republici Sloveniji I EU imate pravo tražiti:

  • Informacije o pohrani Vaših osobnih podataka
  • Pojašnjenja u vezi sa prikupljanjem, obradom, pohranom i zaštitom Vaših osobnih podataka
  • Pristup, ažuriranje ili popravak Vaših podataka
  • Brisanje Vaših podataka, iako takvo brisanje može dovesti do možebitnog prekida ili nevaljanosti sklopljenih ugovora.

Ovlaštena osoba za čuvanje osobnih podataka

U koliko imate ikakva pisanja u vezi naše politike privatnosti i zaštite te obrade vaših osobnih podataka, kontaktirajte našu ovlaštenu osobu za zaštitu podataka preko e-pošte: info@optikinstruments.si.

Kamnik, 1.1.2020